EU-projektet GEAR@SME

Effektivare energianvändningen i små och medelstora företag

GEAR@SME arbetar vi tillsammans med partners i Europa för att effektivisera energianvändningen i små och medelstora företag (SMF) genom kollektiva insatser. Projektet ska ta fram stödmaterial och metodik för hur s k Trusted Partners kan stödja företagen och driva utvecklingen. Det innehåller också tillämpning i praktiken i några fallstudier, verktyg och satsningar för att sprida arbetssättet över Europa. Projektet började hösten 2020 och pågår till februari 2023.

Kontakt

Ingrid Nyström

070-382 4565

ingrid.nystrom@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med