Ny möjlighet till CTCB-certifiering av renrumskontrollanter

Anmälan till höstens certifieringskurser är nu öppen

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till certifiering av renrumskontrollanter inom ramen för CTCB-I. Certifieringen innefattar krav på kunskaper om fysikaliska grunder, mätteknik samt regelverk och standarder på renrumsområdet. Dessutom ställs krav på praktiska färdigheter när det gäller mätteknik, framförallt beträffande luftflöden och funktionskontroll av HEPA filter.

Tillgängliga kursnivåer

  • CTCB Associate Level – Platser kvar
  • CTCB Professional Level – Platser kvar
  • Exam Re-sit – Platser kvar

Kontakt

Lars E. Ekberg 070-315 11 55 lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se
Victoria Edenhofer 070-440 64 68 victoria.edenhofer@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med