Möjlighet att göra karriär hos oss!

Vi är ett framstående konsultföretag som länge varit verksamt inom områdena bebyggelsens energieffektivisering och inneklimat. Nu utvecklas vi vidare och kompletterar vårt erbjudande med området bebyggelsens belastning på den yttre miljön.

Just nu söker vi en Konsult med fokus på energi och miljö.

CIT Energy Management är ett framstående konsultföretag som länge varit verksamt inom områdena bebyggelsens energieffektivisering och inneklimat. Nu utvecklas vi vidare och kompletterar vårt erbjudande med området bebyggelsens belastning på den yttre miljön.

Vi erbjuder
Vi befinner oss i ett expansivt skede och söker nya medarbetare. Vill du utvecklas och få tillfälle att arbeta i en mycket kreativ och kompetent miljö, kan det här vara din nästa arbetsplats.

Som medarbetare i CIT Energy Management arbetar du i olika typer av utvecklingsprojekt, dels i grupp, dels självständigt. CIT Energy Management kombinerar fördelarna med att arbeta för ett litet företag med stor variation av projekt. Vi är dessutom en del av koncernen Chalmers Industriteknik där samverkansprojekt med andra högkompetenta personer inom koncernen erbjuder en unik möjlighet till personlig utveckling. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång.

Med vår unika kompetensprofil tillhör CIT Energy Management de ledande företagen inom vår nisch.

Vem är du?
Du ska vara minst civilingenjör, eller motsvarande, och ha erfarenhet av arbete inom våra verksamhetsområden. Du kommer att delta i utvecklingen av vårt erbjudande inom området bebyggelsens belastning på den yttre miljön. Vi ställer höga krav på din förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Utöver att du har god förståelse för byggnader och deras energianvändning behöver du vara insatt i de miljö- och klimatutmaningar bebyggelsen står inför.

 Har du erfarenhet av arbete med energikartläggning, energideklarationer, inomhusklimat, LCA eller annan typ av miljöarbete kopplat till bebyggelse, är det meriterande.

Våra uppdragsgivare
Bland våra kunder återfinns såväl privata företag som myndigheter och branschorganisationer. Vi arbetar med projekt och uppdrag som kan ha karaktären samhällsnytta och företagsnytta. Exempel på privata företag är Electrolux, Ericsson, Scania, Husqvarna, Astra Zeneca, Wallenstam och Vasakronan. Bland myndigheter och branschorganisationer återfinns exempelvis Energimyndigheten, Boverket, SGBC, SIS, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, SABO och EU.

Skicka in din ansökan, tillsammans med nödvändig övrig dokumentation, så att vi har den senast den sista maj 2021.
Ansökas skickas till Per-Erik Nilsson.

Kontakt

Per-Erik Nilsson

070-515 24 46

pe.nilsson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med