Läs det senaste från QualDeEpC

Nu finns vårt andra nyhetsbrevet ute.

I QualDeEPC arbetar vi med att utveckla energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar.
Läs vårt senaste nyhetsbrevt här.

Vill du veta mer om projektet läs en sammanfattning här.

Vi samverkar med