R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav

  • Utgivare: VVS Tekniska föreningen
  • År: 2006
  • ISBN:91-976271-0-0
  • Författare:
  • Typ:

Den första upplagan av dessa riktlinjer kom ut i början av 90-talet. Den nya R1:an 2006 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav – har uppdaterats med hänsyn till den kunskap som vuxit fram under åren och att i möjligaste mån harmonisera riktlinjerna med europeiska standarder inom området.

En utgångspunkt är att krav och råd från svenska myndigheter, och gällande svensk standard ska definiera inneklimatkvalitetens grundnivå.

R1:an ska utgöra underlag för att specificera och utvärdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem. Men även vara ett hjälpmedel vid bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader.

Avsikten är att R1:an ska fungera som en mall, när det gäller krav på inomhusklimatets kvalitet så som luftkvalitet, termiskt klimat, ljud och ljus, för att underlätta kommunikationen mellan beställare, hyresgäst, arkitekt, konsulter, entreprenörer och förvaltare.

R1:an är avsedd att utgöra ett hjälpmedel framförallt före systemlösningsskedet, genom att fungera som ett samlande underlag för samverkan mellan beställare och de konsulter som ska ansvara för projektering av byggnaden och dess installationer.

 Finns nu i en nyare 4:e utgåva.

Vi samverkar med