Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser

För att öka kunskapen om hur resurseffektiv energianvändning kan uppnås på byggarbetsplatser behöver vi kunskap om vilka aktiviteter som har stor energianvändning. Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser har sammanställts från 40 studier och artiklar som finns inom området.

Från sammanställningen kan vi konstateras att det finns ett stort behov av energimätningar från flera byggprojekt och byggarbetsplatser. Det behövs även mer och bättre dokumenterade mätdata, som underlag för en bedömning om var specifika energinivåer bör ligga.

Rapporten hittar du i sin helhet här.

Vill du veta mer kontakt Helena N Lantz.

Vi samverkar med