Grönt helt enkelt/Simply GREEN

En snabbguide till miljö- och energiklassningssystem för hållbara byggnader

En snabb guide till internationella miljö klassificeringssystem, skriven på ett begripligt sätt. Målgrupperna är fastighetsägare och alla personer som vill veta mer om byggnader certifieringssystem.

I boken redogörs alltså för sammanlagt tretton klassningssystem, varav fyra beskrivs mycket kortfattat. Författarnas tro är att boken främst kommer användas i orienterande syfte och bl.a. vara till hjälp vid val av klassningssystem.

Läs mer om boken här.
Köp boken här.
And in English here.

Vi samverkar med