Behovsanpassad värmereglering

För att minska värmebehoven i flerbostadshus behövs ofta genomgripande åtgärder såsom förbättrad isolering, bättre fönster, värmeåtervinning på ventilation, osv. Eftersom sådana arrangemang är dyra och kräver omfattande arbete görs de med fördel först i samband med större renoveringar, vilka i praktiken endast sker med långa intervall. Denna förstudie syftar till att undersöka, sammanfatta, sprida och utveckla ny kunskap om möjligheterna att minska värmebehov i flerbostadshus med rumsåterkopplad och annan behovsanpassad värmereglering.

Daniel har på uppdrag av Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, Bebo, genomfört en förstudie om nyttan, erfarenheter, m.m.

Läs rapporten här.

Vi samverkar med