Analys av primärenergital för de 15 procent bästa byggnaderna

  • År: 2021
Öppna fil:

 

I den delegerade akten till EUs taxonomiförordning specificeras att en byggnad byggd före 31 december 2020 väsentligen bidrar till begränsningen av klimatförändringar om byggnaden är bland de 15 procent bästa i det nationella eller regionala byggnadsbeståndet uttryckt i primärenergi. I föreliggande studie har det analyserats vid vilket primärenergital gränsen går för att en byggnad ska tillhöra de femton procent bästa byggnaderna i Sverige.

Uppdraget har utförts av Åsa Wahlström CIT Energy Management som projektledare och Tommy Sundström CIT Energy Management har genomfört beräkningar. Kontaktperson vid Fastighetsägarna har varit Rikard Silverfur. Projektet har haft en referensgrupp bestående av:

  • Thomas Nystedt, Vasakronan
  • Karina Antin, K2A
  • Anna Denell, Vasakronan
  • Filip Elland, Castellum
  • Fredrik Ljungdahl, Whilborgs
  • Caroline Tiveus, Pandox

Läs fastighetsägarnas artikel om uppdraget här.

Uppdaterade värden publicerade 2022 finns här

Vi samverkar med