Topp 15 och 30 procent av de bästa byggnaderna

Primärenergital för lokaler och bostäder
Öppna fil:

I föreliggande studie har det analyserats vid vilket primärenergital gränsen går för att en byggnad ska tillhöra de femton respektive trettio procent bästa byggnaderna i Sverige inom olika byggnadskategorier.

Uppdraget har utförts av Åsa Wahlström CIT Energy Management. Kontaktperson vid Fastighetsägarna har varit Rikard Silverfur.
Projektet har haft en referensgrupp bestående av:
• Thomas Nystedt, Vasakronan
• Karina Antin, K2A
• Anna Denell, Vasakronan
• Filip Elland, Castellum
• Fredrik Ljungdahl, Whilborgs
• Caroline Tiveus, Pandox
• Caroline Ödin, Fabege

 

 

Vi samverkar med