Evenemang

Workshopen om Driftlyftet – framtidens driftutbildning

Datum: 26 februari 2024 - 26 februari 2024
Plats:Online
Tid:1:00

Det finns planer att med stöd från Energimyndigheten utveckla en kompetenssatsning för drifttekniker för effektivare energianvändning i byggnader. Ett förslag till struktur och innehåll för denna utbildning, kallad ”Driftlyftet,” har tagits fram och diskuterats med flera aktörer inom branschen. Som nästa steg strävar Energimyndigheten efter att förankra konceptet på en bredare skala bland intressenter.

Därför bjuder vi in fastighetsägare, driftorganisationer och andra intresserade för att delta i en workshop där vi gemensamt kan diskutera planerna för den kommande satsningen och hur vi bäst kan utveckla material som är direkt anpassade efter de behov som finns av kompetenshöjning inom driftorganisationen. Syftet med workshopen är att få återkoppling för rekommenderat upplägg och innehåll till Driftlyftet.

Under workshopen kommer ett förslag till utbildningskonceptet och innehållet att presenteras och diskuteras i detalj. Deltagarna har möjlighet att tycka till om de rekommenderade temana och planerade innehållet.

Datum       Den 26 februari kl. 13:00 till 14:30

Plats          Digitalt via Teams. 

Anmälan    Registrera dig här.

Vid frågor kontakta Mari-Liis Maripuu,

mari-liis.maripuu@chalmersindustriteknik.se                                      

Vi samverkar med