EPBD Helt enkelt/Simply EPBD

  • Utgivare: SWEGON Air Academy
  • År: 2009
  • ISBN:978-91-977443-2-4
  • Typ:

En snabb guide till EG-direktivet (2002/91/EG) om byggnaders energiprestanda (energy performance building directiv – EPBD) skriven på ett enkelt vis.

Direktivet innehåller 9 delar (artiklar):
Artikel 1) Direktivets syfte
Artikel 2) Definitioner
Artikel 3) Beräkning av energiprestanda
Artikel 4) Energiprestanda – nya byggnader
Artikel 5) Energiprestanda – befintliga byggnader
Artikel 6) Energicertifikat
Artikel 7) Inspektion av värmepannor
Artikel 8) Inspektion av luftkonditioneringssystem
Artikel 9) Oberoende experter

Boken förklarar enkelt delarnas innebörd och vilka krav och förväntningar som ställs av myndigheter i samband med dessa.
Målgrupper är fastighetsägare och personer som vill veta mer om energiprestandadirektivet och dess innehåll och konsekvenser.

Medförfattare från CIT Energy Management: Per-Erik Nilsson Daniel Olsson och Anders Trüschel

Beställ här.
And in English here.

Vi samverkar med