Victoria Edenhofer

Titel Typ Författare År
Energieffektivisering i vårdlokaler 2022
Kylsystem i vårdlokaler 2022
Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga 2022
Energieffektiv byggproduktion 2021
Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat 2021
Ny samverkansmodell hyresgäst – fastighetsägare 2021
Klimatfrågan i beslutsprocessen 2021
Guidelines with routines and documentation for handling energy requirements within the building process 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar 2020
Energieffektiv storköksutrustning 2020
Effektreducering i lokalfastigheter 2019
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster 2019

Vi samverkar med