Maria Haegermark

Titel Typ Författare År
Energieffektivisering av typsmåhus 2023
Ventilation i livsmedelsbutiker 2022
Erfarenheter av system för energiåtervinning från spillvatten 2022
Energibesparande åtgärder i bodetableringar 2022
White Paper on good practice in EPC assessment, certification and use et al. 2021
Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet 2021
Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem 2020
Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet 2020
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes et al. 2020
D2.2 Report on EPC best practices et al. 2020
D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution et al. 2020
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix et al. 2020
Effektreducering i lokalfastigheter 2019

Vi samverkar med