Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Öppna fil:

Som ett tillägg till det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda har en metod kring beräkning av kostnadsoptimala målnivåer på energianvändning tagits fram och presenterats av kommissionen. Föreliggande rapport är en konsekvensutredning av vilka målnivåer som är kostnadseffektiva vid ombyggnad av flerbostadshus. Rapporten är en fortsättning på EFFSYS+-projektet ”Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus”.
CIT Energy Management har med Åsa Wahlström som projektledare utfört projektet tillsammans med Peter Filipsson och Catrin Heincke med en arbetsgrupp bestående av:

  • Olav Öhmark och Anders Delarose, Danfoss värmepumpar
  • Kent Karlsson, Enertech
  • Bosse Wikensten och Jan Thorsson, Fastighetsägarna
  • Johan Barth, Geotec
  • Jim Fredin och Urban Kronström, IVT
  • Holger Svensson och David Kroon, Nibe
  • Martin Forsén, SVEP

Projektet har finansierats av EFFSYS+ (Energimyndighetens FOU-program för resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem) och deltagarna i arbetsgruppen.

Vi samverkar med