Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

Öppna fil:

Handboken beskriver metodiken för Totalprojekt och sammanfattar det som bör beaktas vid genomförandet. Skriften riktar sig dels till fastighetsägare och fastighetsförvaltare, dels dem som medverkar i genomförandet. I det senare fallet främst till de konsulter som skall utforma åtgärdspaket som tas fram i Totalprojektets inledande skede, Etapp 1. Utgångspunkten är de erfarenheter som vunnits inom Beställargruppen för Lokaler BELOK i samband med utvecklingen av metodiken och genomförandet av ett antal projekt. Materialet är även anpassat för att kunna användas i utbildningssyfte och som en instruktion vid det praktiska genomförandet av Totalprojekt. Som komplement till denna handbok finns även tillgängligt ett omfattande föreläsningsmaterial i Powerpoint form, som kan erhållas från BELOK. Förhoppningen är att denna skrift och det tillhörande föreläsningsmaterialet ska bidra till att många nya Totalprojekt startas.

Handboken har på uppdrag av BELOK tagits fram inom CIT Energy Management AB av Mari-Liis Maripuu, Enno Abel, Lars Ekberg och Per-Erik Nilsson. De har under flera år arbetat med utveckling och tillämpning av metodiken Totalprojekt.

Vi samverkar med