Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige

Öppna fil:

I denna rapport ges en bild av hur många lågenergibyggnader som har byggts i Sverige under 2000-talet. Utöver dem som redan har byggts inkluderas även de som planeras att byggas till och med 2014. Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad vars energiprestanda är minst 25 % bättre än dagens byggregler (BBR 20) eller en befintlig byggnad som genomgått en ombyggnation som medfört att energiprestandan minst uppfyller energikraven i dagens byggregler.

Vi samverkar med