Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt

Energiuppföljning för kompetensuppbyggnad

Projektet Goda exempel på energiuppföljning är en fortsättning av projektet LÅGAN Energirenovering – Bättre energirenovering genom regional samverkan. I föreliggande projekt sker en analys av genomförda
energirenoveringsprojekt med avseende på uppnådd energieffektivisering och investeringskostnader.

Genom ökad samverkan mellan de olika regionala nätverken kan kapacitet byggas för att i förlängningen säkerställa att det finns kompetens regionalt för mobilisera insatser för att stimulera till att fler förbereder sig inför kommande lagkrav och genomför energieffektivisering. Syftet med förstudien är att mobilisera de regionala nätverken inför de kommande kraven i EPBD och få i gång renoveringsvågen.

Ta del av rapporten här.

Vill du vet mer kontakta Karin Glader

Vi samverkar med