Normalårskorrigering av energistatistik

Öppna fil:

Rapporten är delad i två avsnitt, dels ett som behandlar normalårskorrigering
av energistatistik ur den enskilde fastighetsägarens perspektiv, dels ett som behandlar normalårskorrigering av energistatistik ur ett nationellt perspektiv. Respektive avsnitt innefattar Diskussioner och förslag för framtiden, vilka kan ses som utvecklade sammanfattningar. Avsikten med denna övergripande sammanfattning är att samtidigt ge en komprimerad bild av en frågeställning som är gemensam för båda avsnitten. För mera detaljerade beskrivningar och bakgrunder hänvisas till respektive avsnitt.

Vi samverkar med