Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus

I samband med implementering av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda förslås nya nationell målnivåer på energianvändning vid större renovering av byggnader. Rapport är en konsekvensutredning av vad målnivåerna kan innebära vid ombyggnad av flerbostadshus. CIT Energy Management har med Åsa Wahlström som projektledare utfört utredningen tillsammans med Peter Filipsson, Catrin Heincke och Bengt Bergsten och en arbetsgrupp bestående av:

  • Kent Karlsson, Enertech
  • Bosse Wikensten och Jan Thorsson, Fastighetsägarna
  • Johan Barth, Geotec
  • Jim Fredin och Urban Kronström, IVT
  • Holger Svensson och David Kroon, Nibe
  • Martin Forsen, SVEP
  • Anders Delarose och Fredrik Karlsson, Thermia

Projektet har finansierats av EFFSYS+ (Energimyndighetens FOU-program för resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem) och deltagarna i arbetsgruppen.

Vi samverkar med