IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse

Öppna fil:

IMD – Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse

Rapporten är framtagen av CIT Energy Management på uppdrag av Energimyndigheten, och i nära samverkan med Boverket. Konsultföretaget Gicon har medverkat i framtagningen av de delar som behandlar kostnader för IMD. Uppdraget har omfattat att övergripande att ta fram en beräkningsmodell. Modellen ska sedan vara en hjälp för bedömning av kostnadseffektivitet vid installation av IMD.

Rapporten  studerar även möjligheten för fastighetsägare att förbättra energiprestanda för sina byggnader och på så sätt slippa kravet på IMD.

Vill du vet mer om IMD, läs även rapporten: IMD: Individuell mätning och debitering av värme i befintlig bebyggelse – Metoder, erfarenheter och kostnadsfördelning.

Vi samverkar med