SWESIAQ-modellen

SWESIAQ:S RÅD VID INNEMILJÖUTREDNINGAR
Öppna fil:

SWESIAQ-modellen är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader. Modellen är ett stöd för innemiljöutredare och för beställare av innemiljöutredningar.

 

Vi samverkar med