Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus

Öppna fil:

 

Föreliggande rapport Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus samt systerrapporten Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i loklabyggander avser att ge ett underlag till Energimyndighetens arbete med energieffektivisering i bebyggelsen.

De byggnadskategorier som simulerats i projektet är flerbostadshus, skolor, kontor, vårdbyggnader, handelslokaler samt hotell och restauranglokaler och föreliggande rapport redovisar resultaten för flerbostadshus.

Projektet har genomförts under perioden juli 2021 till december 2021 i sin helhet av CIT Energy Management och slutrapporteras februari 2022. Karin Glader har varit projektledare, Karin Glader och Christoffer Alm har genomfört simuleringar i HEFTIG och Åsa Wahlström har medverkat som expert.

Hela arbetet har haft stöd av beställaren Energimyndigheten där Tomas Berggren och Dag Lundborg varit huvudansvariga.

Vi samverkar med