Reglerna för Nära-nollenergihus

Öppna fil:

Detta projekt belyser olika sätt att formulera de kommande svenska byggreglerna inför implementeringen av det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda

Vi samverkar med