Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn

en översikt

Lågan har tagit fram en rapport om Klimatbedömningsmetoder

I denna studie har ett flertal metoder som är tillgängliga på den svenska marknaden analyserats och kategoriserats för att underlätta för beställare att välja lämplig redovisningsmetod för det aktuella projektet.

Rapporten hittar du här.

 

 

Vi samverkar med