Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll

Öppna fil:

Miljön blir en allt viktigare fråga i vårt samhälle och ett sätt att bevara den är att minska vår användning av tappvatten. Vid minskning av tappvattenanvändning görs en besparing dels av färskvatten men också av energi som skulle ha gått åt till att värma upp varmvatten. För att förbättra energieffektiviteten i byggnaders vatteninstallationer och att hjälpa boende med information om ett mer energi-effektivt beteende behövs mer kunskap om hur vatten används i våra hem. Idag finns dock väldigt lite kunskap om tappvattenanvändning i termer av tappmönster i våra hushåll.

Målsättningen med detta projekt är att öka kunskapen om hur tappvatten används i svenska hushåll. Det övergripande syftet är att få kunskap om hur vi skall kunna minska vår energianvändning och därför syftar studien i första hand på att beskriva hur varmvatten används. I projektet har vattenanvändningen mätts upp i fyra lägenheter och sex villor. Dessa hushåll är statistiskt utvalda av SCB. Antalet är för lågt för att vara ett statistiskt underlag för vattenanvändning på nationell nivå men kan ändå bidra med viktig kunskap om hur vi använder vatten i våra hem.

Mätningar har gjorts för varm- och kallvatten vid varje tappställe i de tio hus-hållen. Sammansättningen i hushållen har varit följande; singel, ungt par, medel-ålders par och barnfamiljer. Resultatet visar följande fördelning mellan tapp-ställena:

• tvättställ 19% (11% varmvatten och 8% kallvatten)

• diskho i kök 41% (23% varmvatten och 18% kallvatten)

• bad/dusch 40% (27% varmvatten och 13% kallvatten)

Ungefär 61% av den totala vattenanvändningen är varmvatten (notera att vatten-användning för WC-stol och tvätt inte ingår i total vattenanvändning här). Ungefär lika mycket vatten används i duschen/badet som i köket och proportionerna mellan tappställen är likartade i lägenheterna och villorna. För villorna har även varm- och kallvattenanvändning i tvättstuga mätts upp tillsammans med total vattenanvändning via separat mätning eller via ordinarie debiteringsmätarna. När den totala vattenanvändningen uppskattas (inklusive vattenanvändning för WC-stol, tvätt och utomhusanvändning), uppgår andelen varmvatten för villorna till 33% av hushållets totala vattenanvändning.

Varmvattenanvändning per person i hushållen skiljer sig åt och spannet mellan den familj som använder minst varmvatten per person till den som använder mest är stort, 5,5 till 25,1 m3 per person och år. Uppskattad total vattenanvändning varierar från 58 till 156 liter per person och dygn vilket är lägre än vad tidigare undersökningar visar. Över 57% av alla tappningar är mindre än 1 minut och över 53% av tappningarna sker i kökets diskho. Medeltiden för en dusch är 4,7 minuter för varmvatten och 4,6 minuter för kallvatten. Medelantalet sammanlagda tappningar av varmt och kallt vatten per person under en vecka är 174 stycken. Medelvärde av vattenanvändningen i tvättstuga och till tvättmaskin i villorna är 367 liter per villa och vecka och för lägenheterna 175 liter per lägenhet och vecka.

Vi samverkar med