Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE

Öppna fil:

I takt med allt mer ambitiösa internationella och nationella mål för minskad energianvändning skärps kraven på energianvändning i byggnader. Att verifiera och säkerställa att en byggnads projekterade energiprestanda verkligen kommer att uppnås under driften är en lång och komplicerad process som innehåller många inblandade aktörer och parametrar. Det är mycket som kan gå fel under vägen och det är svårt att verifiera om eller hur stor påverkan olika avvikelser kommer att ha på den slutliga energianvändningen. Resultatet kommer inte att kunna verifieras förrän flera år senare. Den komplicerade processen har gjort att det finns behov av metoder för hur kvalitetssäkring av en byggnads energiprestanda kan genomföras. Här jämförs två sådana metoder, Sveby och ByggaE.

 

Vi samverkar med