Klimatfrågan i beslutsprocessen

För att minska klimatpåverkan från byggande och renovering krävs åtgärder. I förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” undersåtes vilka fördelar fastighetsägare ser med att ställa klimatkrav i byggprocessen. Flera fastighetsägare ser miljö och klimatmässiga samhällsnyttor, men har ofta svårare att motivera nyttan inom det enskilda företaget.

Under 2020 har vi genomfört förstudie med syfte att ge fastighetsföretag ökade förutsättningar att i enskilda byggprojekt parallellt med energikrav och andra krav också ställa krav på klimatpåverkan.

Studien består av en litteraturstudier samt intervjuer med fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, representanter från akademi samt en konsult inom cirkulär ekonomi. Personerna intervjuas för att få en inblick i hur klimatpåverkan hanteras idag i samband med bygg- och renoveringsprojekt.

Genom förstudien visas att det bl.a. krävs kompetensutveckling inom området. Trots detta finns redan idag mycket man som beställare kan tänka på och kravställa vid upphandling. Exempelvis går det att ställa klimatkrav på enskilda komponenter och själva byggarbetsplatsen.

Rapporten har tagits fram av Victoria Edenhofer och Karin Glader på uppdrag av Belok.
Du hittar den i sin helhet här.

Vill du veta mer kontakt Victoria Edenhofer.

Vi samverkar med