Individuell reglering av rumsklimat

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2001
  • ISBN:91-7848- 878-8
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Rapporten ger en översikt av de behov och möjligheter som finns för individuell reglering av inneklimatet för brukarna i främst kontorshus. De inneklimatparametrar som diskuteras är rumstemperatur, luftkvalitet, belysningsstyrka, solavskärmning och dagsljus. Exempel ges på de tekniska lösningar som finns och i vilka typer av byggnader de lämpar sig.

 

 

Vi samverkar med