IMD – av värme i befintlig bebyggelse

Metoder, erfarenheter och kostnadsfördelning
Öppna fil:

IMD – Individuell mätning och debitering av värme i befintlig bebyggelse.

Rapport är framtagen av CIT Energy Management på uppdrag av Energimyndigheten, och i nära samverkan med Boverket.

Uppdraget har omfattat att övergripande beskriva metoder och erfarenheter från installation av IMD för värme. Rapporten visar även hur man kan fördela kostnader och energibesparingsvinster efter en installation av IMD.

Vill du vet mer om IMD, läs även rapporten: IMD – Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse

 

 

Vi samverkar med