Fallstudier HEFTIG

Öppna fil:

CIT Energy Management, Profu och WSP Sverige AB utvecklar tillsammans, på uppdrag av Energimyndigheten, en programvara kallad HEFTIG. Programvarans syfte är att användas för att simulera hur stor påverkan olika energiåtgärder i Sveriges bebyggelse får på bebyggelsens totala energianvändning.

Till programvaran har dels en användarguide utvecklats om handhavande av HEFTIG, vilken redovisas i separat rapport, dels ett antal fallstudier som har tagits fram för att underlätta utveckling av fortsatta scenarier. Framtagandet av fallstudierna redovisas i denna rapport.

 

Vi samverkar med