Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader

En intervju- och enkätstudie med fokus på montage
Öppna fil:

I rapporten beskrivs lärdomar och erfarenheter från solcellsinstallationer >10 kWp i Sverige.  Studien visade att montage-, säkerhets-, och byggnadstekniska problem i allt väsentligt lyser med sin frånvaro i den svenska nutida solcellshistorien.

Fram tills för bara några år sedan har den svenska solcellsbranschen haft en relativt jämn och lite försiktig tillväxt. Syfte med studien var att skapa en generell bild av marknadens erfarenheter hittills, inte minst med avseende på montageproblematik. Studien bygger på intervjuer och enkäter med leverantörer/installatörer av solcellssystem och fastighetsägare som låtit installera solcellsanläggningar >10 kWp. Totalt avgavs svar för motsvarande cirka 100 anläggningar, med en total effekt på cirka 5 000 kWp.

 

Vi samverkar med