ElectriCity Indoors

Öppna fil:

Som ett demonstrationsprojekt togs en ny elbusslinje i drift i Göteborg under 2015. Busslinjen går mellan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. En elbusslinje innebär en tyst och lokalt utsläppsfri kollektivtrafik. Bakom initiativet står Volvokoncernen, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Syftet med ElectriCity Indoors är att lära från aktuella systemlösningar och att med utångpunkt i state-of-the art teknik förbättra möjligheterna att finna optimerade systemlösningar för framtida inomhushållplatser. Målet är att identifiera metoder för att reducera de energibehov som uppstår på inomhushållplatsen. Randvillkoret är att skapa och bibehålla ett bra inomhusklimat i både vänthall och i bussen. Energianvändningen jämfört med alternativa lösningar har också studerats.

Vi samverkar med