Behovsstyrd hybridventilation – mer än förstärkt självdrag

Öppna fil:

Rapporten belyser att det finns alternativ till traditionella ventilationslösningar och att man inte behöver göra som man alltid har gjort. Detta är viktigt för både traditionella och nya ventilationslösningar. Innehållet i rapporten bygger på två internationella forskningsprojekt.

Vi samverkar med