Visualisering av Energianvändning i Lokaler

Öppna fil:

Akademiska Hus har tillsammans med CIT Energy Management, BOID och Design and Human Factors (Chalmers Tekniska Högskola) tagit fram ett visualiseringsverktyg av energianvändning i lokaler. Prototyputvecklingen genomfördes av Elicit och den framtagna prototypen testades på Göteborgs Universitetsbibliotek – Humanistiska biblioteket. Målet var att ta fram ett visualiseringsverktyg som på ett positivt sätt gör hyresgästerna medvetna om sin energianvändning och ökar viljan att minska sin energianvändning. Applikationen fick namnet Current, som på ett lekfullt sätt kombinerar orden, ström (refererar till: elektricitet) och aktuellt/nu gällande (refererar till: energiförbrukning och månadsmål). Det finns en stor potential för energibesparing genom ökad användarinformation och beteendemässiga förändringar som kan skapas med olika former av visualiseringsverktyg. Verktyget som togs fram i detta projekt bidrog till en ökad kommunikation kring energianvändningen och där majoriteten av användarna som testade visualiseringsverktyget vill fortsätta med verktyget på sin arbetsplats.

Rapporten är framtagen av Helena N Lantz, CIT Energy Management, Katharina Merl, BOID, och Sofie Andersson, Design and Human Factors (Chalmers Tekniska Högskola)

Vi samverkar med