Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl

Öppna fil:

Förstudien syftar till att vidareutveckla BeBos lönsamhetskalkyl, genom att förtydliga lönsamhetstermerna och utveckla känslighetsanalysen.
Vidareutvecklingen av verktyget syftar till att ge användaren möjlighet att hantera risker kopplade till osäker indata vid lönsamhetskalkylering.

Förstudien är genomförd i samarbete mellan BeBo och Belok, baserat bland anant på identifierade behov inom BeBos fördjupnngsområde Lönsamhet.
Mer information finns på BeBo:s hemsida.

Vi samverkar med