Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning över 10 GWh per år

Öppna fil:

 

Vägledning riktar sig till företag som omfattas av använder mer än 10 GWh per år totalt i Sverige eller klassas som tillverkande företag (SNI 5–33).
Vägledningen hjälper er att planera och handla upp en kartläggning.

Vägledningen har tagits fram av CIT Industriell Energi och CIT Energy Managmenet på uppdrag av Energimyndigheten

Vi samverkar med