Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år

Öppna fil:

 

Vägledning riktar sig till företag som omfattas av använder mindre än 10 GWh per år totalt i Sverige och inte klassas som tillverkande företag (SNI 5–33).

Inför den nya omgången av EKL får ni möjlighet att låta den certifierade energikartläggare identifiera åtgärder för energieffektivisering med hjälp av åtgärdslistor, vilka består av generella beskrivningar av typåtgärder. Vägledningen hjälper er att planera och handla upp en kartläggning.

Vägledningen har tagits fram av CIT Industriell Energi och CIT Energy Managmenet på uppdrag av Energimyndigheten

Vi samverkar med