Utvärdering och framtidsanalys av SolEl-programmet

2008 till 2011
Öppna fil:

SolEl-programmet är ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellssystem som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet och drivs utav Elforsk. Programmet har utförts i olika etapper sedan 1995. Föreliggande utredning är dels en utvärdering av SolEl-programmets senaste  etapp som har pågått under perioden 2008-2011 och en framåtblickande analys om behov och innehåll av en eventuell fortsättning av SolElprogrammet.

Vi samverkar med