Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Utvärdering
Öppna fil:

Under ledning av SABO har Energimyndighetens beställargrupp för bostäder BeBo genomfört en teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus. Syftet med teknikupphandlingen är att initiera en utveckling av energieffektiva systemlösningar som erbjuds på marknaden inför de upprustningar av flerbostadshus som kommer att behövas inom de närmaste åren, genom att:

  •  få fram fler leverantörer som erbjuder en kostnadseffektiv helhetslösning omfattande komponenter, projektering och installation med funktionsansvar för ett ventilationssystem som ger god luftkvalitet och god värmeåtervinning ur frånluften. En helhetslösning som är enkel för bostadsföretagen att beställa.
  • demonstrera systemlösningar för värmeåtervinning i sju flerbostadshus.

 

Vi samverkar med