Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09

Öppna fil:

Mätföreskrifterna i denna rapport ansluter till ENERGIKRAV 09 och är avsedda för verifiering av avtalat energikrav med uppmätt energiprestanda i färdig byggnad med golvarea Atemp överstigande 100 m2. Mätföreskrifterna gäller för byggnadens uppmätta energiprestanda, dvs. mätning av byggnadens specifika energianvändning och korrigering med avseende på normalår och byggnadens brukande.

Vi samverkar med