Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige

Öppna fil:

LÅGAN har tidigare (2011, 2013 och 2015) publicerat sammanställningar över hur många lågenergibyggnader det då fanns i Sverige. I takt med att det ständigt ställs högre krav på effektiv energianvändning har utvecklingen av lågenergibyggnader i Sverige gått framåt. För att fånga denna utveckling har LÅGAN programmet genomfört en ny sammanställning över lågenergibyggnader byggda till och med 2017 samt planerade 2018.

Följande rapport sammanställer lågenergibyggnader från tidigare sammanställningar tillsammans med nya inrapporterade byggnader.

Rapporten har finansierats inom LÅGAN av Energimyndigheten och har genomförts av  Helena N Lantz och Åsa Wahlström på CIT Energy Management.
Mer info på lågans hemsida

Vi samverkar med