Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter – Samlade erfarenheter hösten 2023

Öppna fil:

Programmet Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter är en satsning som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Inom programmet fördelar Energimyndigheten stöd till aktörer som går samman för att bygga upp strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Energimyndigheten har gett CIT Renergy i uppdrag att genomföra en intervjustudie med ett antal aktörer som beviljats stöd 2022 för att bygga laddstationer och som färdigställt eller kommer att färdigställa en eller flera laddstationer under 2023. Det övergripande syftet med uppdraget är att förstå vilka faktorer som påverkar en etablering av publik laddstation för tunga transporter. Denna rapport redovisar de samlade erfarenheter som framkom under intervjuerna. Som komplement används även tillgängliga slutrapporter från vissa aktörer.

Vill du veta mer om rapporten kontakta Jessica Johansson

 

Vi samverkar med