Rätt och riktigt med fokus på energieffektivisering vid renovering och drift av flerbostadshus

En handbok från Sveriges Byggindustrier
Öppna fil:

Rätt och riktigt med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus är en handbok som tagits fram i samarbete mellan Sveriges

Byggindustrier FoU-Syd, Åsa Wahlström (CIT Energy Management/Lunds Tekniska Högskola) och Daniel Olsson (CIT Energy Management).

Arbetet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och deltagande företag. Styr- och referensgrupp har varit Sveriges Byggindustrier FoU-Syd. Många värdefulla synpunkter har erhållits från Maria Brogren, energioch miljöchef på Sveriges Byggindustrier, samt andra sakkunniga.

Handboken har tagits fram eftersom många flerbostadhus är i stort behov av renovering, vilket är ett utmärkt tillfälle att samtidigt energieffektivisera. Handboken riktar sig till professionella och lekmän som brukar, äger eller förvaltar flerbostadshus och till arbetsledare och montörer hos byggservice och driftföretag samt till studenter.

 

Vi samverkar med