Ny samverkansmodell hyresgäst – fastighetsägare

Hur kan gröna hyresavtal och miljöcertifieringar samverka för att underlätta miljöarbetet?

Under 2020 genomfördes en förstudie med syfte att visa på hur Grönt hyresavtal och företagens miljöcertifieringar kan samverka och underlätta i hållbarhetsarbetet. Förstudien fokuserade på möjligheter kring incitamentsavtal och utveckling av Grönt hyresavtal som passar väl för livsmedelslokaler.

Studien har genomförts via en litteraturstudier samt enkätundersökningar och workshop med hyresgäster och fastighetsägare,

Genom förstudien visas bl.a. att flera miljöcertifieringar har tydlig koppling till Grönt hyresavtal alternativt täcker in flera områden inom Grönt hyresavtal. Dessutom framkommer det att det Gröna hyresavtalet inte behöver kompletteras för att kunna tillämpas av livsmedelslokaler. Däremot finns önskemål om att utveckla en form av gränsdragningslista där det tydligt framgår vem som ansvarar för vad vid användning av spillvärme.

Rapporten har tagits fram av Victoria Edenhofer och Markus Lundborg på uppdrag av Belok.
Du hittar den i sin helhet här.

Vill du veta mer kontakt Markus Lundborg.

Vi samverkar med