Målinger på ventilationsanlæg med lavt elforbrug i nyere kontorbygninger

  • Utgivare: Statens Byggeforskningsinstitut – Aalborgs Universitet, Danmark
  • År: 2003
  • ISBN:87-563-1159-1
  • Författare:
  • Typ:

Beställ: här

Med henblik på at undersøge mulighederne for at opnå besparelser på elforbruget til ventilation er mere end 25 ventilationsanlæg i nyere kontorbygninger undersøgt. Resultaterne af de tekniske målinger viser, at med få undtagelser overholdes bygningsreglementets krav til maksimal SEL-værdi (Specifik Elforbrug til Lufttransport).

Rapporten diskuterer muligheder og metoder til reduktion af SEL-værdien herunder ventilatorers totalvirkningsgrad og tryktab i kanalsystemer. Endelig viser rapporten teoretiske beregninger af dels den driftsøkonomisk optimale SEL-værdi ved valg af aggregatstørrelse dels det totale elforbrug til drift af ventilationen henholdsvis med og uden køling af indblæsningsluften.

Vi samverkar med