Laddinfrastruktur i fastigheter

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av laddbara fordon kommer efterfrågan på laddpunkter att öka. Syftet med denna studie är att ge ägare av flerbostadshus och lokalfastigheter ett verktyg för att ta fram en strategi för laddning av elfordon.

Förstudien har finansierats inom Bebo och Belok av Energimyndigheten och har genomförts av Philip Junghahn och Siri in de Betou på WSP samt Christoffer Alm och Karin Glader på CIT Energy Management.

Ta del av rapporten här.

Vi samverkar med