Komfortkyla

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2001
  • ISBN:91-7848- 841-9
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Användningen av komfortkyla ökar kraftigt i Sverige. Idag är de flesta hyresvärdar mycket medvetna om vikten av att kunna erbjuda befintliga och nya kunder i kommersiella lokaler en bra inomhusmiljö. Samtidigt blir också hyresgästerna allt mer medvetna om vilka krav de kan ställa på inomhusmiljön.
Inomhusmiljön är sammansatt av många parametrar. Det en hyresgäst i en lokalfastighet omedelbart blir varse är det termiska klimat som råder i lokalen. Sedan länge har det varit självklart att temperaturen inomhus inte får bli för låg. Nu ställs kraven allt oftare på att temperaturen inte heller får bli för hög.
Såväl vid nybyggnation som vid ombyggnation och renovering, installeras olika system för komfortkyla. I denna skrift görs en översiktig genomgång av de system som idag används för att distribuera kyla i lokalbyggnader. Metoder för att ”producera” kylan berörs endast helt kort.

 

Vi samverkar med