Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar

Det finns et stort intresse att införa ett energiklassningssystem för byggbodar men hur påverkas ett sådant av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för energieffektiva byggbodar?

Att tilläggsisolera och installera energieffektiviserande utrustning minskar byggbodars energianvändning. Men hur påverkar en ökad mängd material bodens totala klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv? I förstudien frågan analyserats för ett antal vanligt förekommande energieffektiviseringsåtgärder.

Förstudie är genomförd av LÅGAN på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs rapporten hos LÅGAN

Vi samverkar med