Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige

Öppna fil:

Projektet syftar till att förmedla kunskap om olika miljö- och energiklassningssystem i Sverige, paketerat i en kortfattad skrift. Informationen skall bl.a. ge läsaren överblick över av vad miljö- och energiklassningssystem för byggnader är och hur dessa är fungerar.

Förhoppningen är att skriften ska ge ökad kunskap i ämnet och leda till ökad efterfrågan på klassade byggnader, vilket i sin tur kan leda till positiva effekter för människa och miljö.

Vi samverkar med